8 listopada 2022

Blog turystyczno-eventowy

Blog o charakterze turystyczny,. Piszemy o Karpaczu, eventach, SPA i innych

Czym jest konferencja?

Coraz częściej organizuje się konferencje. Niejednokrotnie, planowane są przez duże firmy, dzięki czemu stają się formą spotkania pracowniczego. Jak rozpoznać konferencję? Czy zastanawiałeś się, biorąc udział w wydarzeniu, nazywanym konferencją, jakie cechy powinno mieć takie wydarzenie? Po czym poznać, czy konferencja została przygotowana w sposób odpowiedni czy stała się konferencją tylko z nazwy?

Konferencją nazywanie spotkanie grupy osób, najczęściej naukowców jakiejś dziedziny, a jeszcze częściej specjalistów, zajmujących się różnymi dziedzinami. Ważne jest zapraszanie do dyskusji wszystkich zainteresowanych – teoretyków, praktyków, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z daną dziedziną. W taki sposób, na poważnych konferencjach naukowych znajdujemy nie tylko doktorów i profesorów, ale także studentów – naukowcy chcą przecież podzielić się zdobytą wiedzą. W ramach konferencyjnych spotkań, w krótkich, najczęściej kilkunastominutowych wypowiedziach czy referatach, prelegenci informują o najnowszych wynikach swoich badań. Konferencja to więc ciąg krótkich tematycznych wypowiedzi, rozszerzanych o dyskusję o danej tematyce. Konferencje, przy publikacjach naukowych, stanowią jedną z najlepszych form przekazywania wiedzy i prowadzenia dysput oksfordzkich na tematy naukowe. Ponadto, informacje przekazywane na konferencjach są bardzo często publikowane w różnych analizach, periodykach i naukowej prasie. Mogą stanowić doskonały materiał dla innych zainteresowanych, pragnących poszerzać dorobek naukowy.
Z jakimi rodzajami konferencji możemy mieć do czynienia?

Pierwszym i najbardziej rozpoznawanym rodzajem konferencji są kongresy. Wydają się one być najszerszymi spotkaniami, często zjazdami, ponieważ liczba uczestników może przekraczać nawet kilkanaście tysięcy uczestników. Wiadomo, że mogą być także czasochłonne – mogą zajmować nawet dwa albo trzy tygodnie. W trakcie kongresów, organizuje się niejednokrotnie kilkadziesiąt równoczesnych wykładów – zainteresowani mogą poruszać się więc wieloma ścieżkami naukowymi. Przede wszystkim jednak, dla uczestników to prawdziwa szansa na rozwinięcie swoich wiadomości na rozmaite tematy. Ponadto, na kongresach można było uczestniczyć w wykładach i seminariach dyskusyjnych przeróżnych dziedzin – tych z zakresu gospodarki, sztuki, ekonomii czy języka.

Nie można zapomnieć o drugim rodzaju, a więc o tradycyjnych rodzajach konferencji naukowych, które odbywają się na co dzień w Polsce. Nie da się bowiem ukryć, że nie trwają one tak długo jak kongresy i choć gromadzą dużo osób, to nie tak rozległą liczbę, jak kongresy. W przypadku tradycyjnych konferencji, liczba uczestników waha się zazwyczaj pomiędzy liczbą stu, a tysiąca osób. Konferencje takie trwają zazwyczaj kilka dni, a nie tygodni. Najczęściej, konferencje tradycyjne organizuje się na jeden do pięciu dni. Zwraca się także uwagę, by uczestnicy konferencji byli na niej obecni od pierwszych zajęć do ostatnich.

Warte wspomnienia są także uczelniane letnie akademie, odbywające się pod opieką wyższych uczelni. Zaprasza się na nie całe towarzystwo akademickie, jednak głównymi organizatorami są najczęściej studenci i młodzi badacze. Celem takich konferencji jest jednoczenie środowisk naukowych – integracja studentów, jak i sław naukowych, dzięki której będzie możliwy rozwój wiedzy, jej skuteczniejsze przekazywanie, a przede wszystkim odkrywanie różnych punktów widzenia. Na takie konferencje trzeba jednak najczęściej poczekać do przerwy zimowej lub letniej.