8 listopada 2022

Blog turystyczno-eventowy

Blog o charakterze turystyczny,. Piszemy o Karpaczu, eventach, SPA i innych

Ochrona i bezpieczeństwo imprez

Będąc organizatorem wydarzenia społecznego jest potrzeba spełnienia przepisów, związanych z bezpieczeństwem osób, które znajdowały się na danej imprezie. Nawet kilka godzin imprezy to czas, w którym organizatorzy powinno zadbać o wsparcie medyczne i ochronę. Najczęściej, event manager zatrudnia więc firmę ochroniarską i informacyjną, a także osobę zajmującą się zarządzaniem bezpieczeństwem na imprezie. Na stanowisku powinna być zatrudniona osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

Tylko nieliczni wiedzą, jak wiele pracy trzeba włożyć w przygotowanie wydarzenia masowego na kilkaset osób. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z imprezą kulturalną, typowo rozrywkową albo sportową, jej organizatorzy powinni zadbać, by zgromadzeni goście mieli zapewnione maksimum bezpieczeństwa. Pojawienie się ogromnej liczby ludzi, spotykających się na takich imprezach, może przede wszystkim skończyć się dramatycznie, gdyby organizatorzy dopuścili się nawet najmniejszych uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa. Doskonałym tego przykładem było studenckie spotkanie przy jednej z warszawskich uczelni, gdy ucierpiało kilka osób.

Chcąc przewidywać niebezpieczne sytuacje, a także im zapobiegać, organizatorzy powinni dostosować się do wszystkich przepisów, by sprostać nawet najtrudniejszym sytuacjom. W odpowiedzi, na rosnącą potrzebę uregulowania prawnego, stworzono odrębną ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Znajdują się tam: zasady zachowania bezpieczeństwa, wskazówki jak organizować imprezy, a także wymagania odpowiedzialności organizatorów. Nie zabrakło także informacji o tym, w jaki sposób uzyskać wymagane zezwolenia, a także inne istotne informacje, które pomogą organizatorom poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. To właśnie tutaj możemy również dowiedzieć się, co grozi nam za wszelkie uchybienia, jakich moglibyśmy dopuścić się jako organizatorzy.

Organizacja imprezy masowej wymaga zezwolenia. W jakim miejscu więc starać się o takie pozwolenie? Przede wszystkim, wszystko zależy od jednostki samorządowej, jak chociażby burmistrz, wójt, starosta, prezydent miasta czy inny włodarz… Może się okazać, że zgoda jednostki zarządzającej będzie niewystarczającą, o czym zostaniemy poinformowani. Może się więc okazać, że nie uzyskamy takiego zezwolenia, jeśli nie uzyskamy zgody czy opinii od policji, służb medycznych czy straży pożarnej. Bez skompletowania niezbędnych dokumentów, nie będzie możliwe zorganizowanie takiego wydarzenia społecznego, ponieważ organizatorzy narażą się na procesy karne oraz wysokie kary grzywny.

Skomplikowaną staje się sytuacja, kiedy w trakcie takich imprez masowych dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia użycia przemocy. Gdyby okazało się więc, że uczestnicy stosują wobec przemoc fizyczną, chcąc zażegnać niebezpieczeństwo, firma ochroniarska czy służby porządkowe, mają prawo skorzystania ze znanych im technik obronnych, obezwładnienia agresorów i ograniczenia ich wolności poprzez skucie kajdankami. Ochrona powinna jednak wyróżniać się mundurem i identyfikować identyfikatorem, by zgromadzeni goście czuli się bezpiecznie.

Wiadomo, że Polska wiele lat przygotowywała się do organizacji EURO 2012,  a więc imprezy ogromnej, która mogła pokazać zagranicznym gościom, czy jesteśmy bezpiecznym czy też niebezpiecznym krajem. Organizatorzy powinni więc przede wszystkim pamiętać, że uczestnicy zrezygnują z jakiegokolwiek wydarzenia, jeśli nie będą czuli się w jego trakcie bezpiecznie. Jest to temat poruszany w prasie, na portalach społecznościowych i telewizji…